W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym realizujemy swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarzamy i zwracamy się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Danymi osobowymi, jakie przetwarzamy jest Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres email.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Michał Szarek, wpisany do rejestru KRS jako Centrum Artystyczne Michał Szarek, ul. Zagumnie 63, 33-100 Tarnów, NIP: 9930410820, REGON: 380444828.

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą mailową kontakt@zespolbandit.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, jaką zawarłeś z nami.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację zamówienia.